სიახლეები

სპეციალობის მაძიებელთა მიღება რეზიდენტურაში, დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „რადიაციული ონკოლოგია“
IAEA ხარისხის მართვის აუდიტი ბირთვული მედიცინაში
ინტერვიუ სხივური მედიცინის ცენტრის ბირთვული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელთან